Scroll Top
Om människans psyke

Känn dig själv

Senast uppdaterat 2 februari, 2021

Känn dig själv – en fysisk utställning om människans psyke

Att känna sig själv – hur uppstår våra känslor och vad har de för funktion? Hur spelar känslorna och vårt medvetande in i vår förståelse av människan och hur påverkar de våra handlingar? Vad händer egentligen i hjärnan och vår kropp när känslorna svallar? Det är angelägna frågor oavsett hur gamla vi är. Barn, unga och vuxna tränar dagligen många färdigheter för att fungera i samhället, men hur övar vi oss i att förstå och samtala om våra känslor, vårt medvetande och våra sinnen?

Frågor som dessa var grundläggande för projektet Känn dig själv. Titeln är en uppmaning till att just känna efter. Att använda våra tentakler, intuition och känselspröt till att utforska en utställning om det mänskliga psyket. Utställningen vände sig till allla oavsett ålder och ville med egensinniga konstinstallationer och dramatiska berättelser fånga besökarens uppmärksamhet och väcka nyfikenhet inför dessa frågeställningar.

Om utställningen Känn dig själv

Utställningen gjordes i samarbete med barn i åldrarna 8-12 år från Stockholms Kulturskola, Artikel 31 och konstnärerna Bigert & Bergström. Den visades våren 2010 på Kulturhuset i Stockholm och på VKM i Göteborg hösten 2011 och våren 2012. Den producerades med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Utställningen formades som en upplevelsevandring genom en konstinstallation. Konstnärerna Bigert & Bergström skapade tillsammans med barngruppen olika skulpturala rum, scener och plattformer utifrån känslor. Dessa kopplades ihop till ett system som kan liknas vid hjärnans olika delar och vindlingar. Den skulpturala installationen blev en plats för olika berättelser om den mänskliga hjärnans förmåga att känna. Besökaren lotsades genom utställningen av medvandrare som med olika historier knöt an till rummens teman. När besökaren vandrade genom utställningen blev rummens fysiska form, färg och rörelse en del av berättelsen.

En utställning och upplevelsevandring genom människans psyke

Utställningen gjordes i samarbete med barn i åldrarna 8-12 år från Stockholms Kulturskola, Artikel 31 och konstnärerna Bigert & Bergström. Den visades på Kulturhuset i Stockholm våren 2010 och på Världskulturmuseet i Göteborg hösten 2011 och våren 2012.

→ Mer om vårt arbete

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content