Scroll Top
Kan en dansa skulptur?

Berättelser i en låda

Senast uppdaterat 6 oktober, 2020

Berättelser i en låda

I Berättelser i en låda gjorde sju elever vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm lådor med sina berättelser under hösten 2015. Lådorna ställdes ut i Nationalmuseums ateljé på Konstakademin i september 2016.
Kan en dansa skulptur?
Kan en känna skulpturens rörelse i sin egen kropp?
Kan en se eller höra vad en skulptur berättar?
Vill du ställa ut din berättelse på Konstakademin?

Med dessa frågor bjöd vi tillsammans med Nationalmuseum in gymnasieungdomar i Stockholm till Känn Rodin – Berättelser i en låda. Projektet tog avstamp i museets utställning av den franske skulptören Auguste Rodin och den arbetsmodell vi i Artikel 31 utvecklat i Berättelser i en väska.

Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Vi träffade vi sju elever från Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm i en serie workshops i Nationalmuseums ateljé på Konstakademin under hösten 2015.

Auguste Rodin

Auguste Rodin arbetade med den mänskliga kroppen och rörelse i sin konst. Elevernas upplevelser av skulpturerna var projektets ena utgångspunkt, den andra var deras egna berättelser. Vi tittade på Rodins skulpturer i utställningen och deltagarna arbetade praktiskt i ateljén med att gestalta sin egen berättelse i en transportlåda, som liknade de som Rodins skulpturer i utställningen fraktas i.

Det var ett undersökande arbete med tid för reflektion och samtal. Deltagarna handleddes av Artikel 31:s två konstnärer Linda Bäckström och Martin Petéus och Nationalmuseums pedagog Helena Sjödin Landon – tillsammans med deras bildlärare och elevassistenter från Riksgymnasiet. För många deltagare var det befriande att höra att Rodin – liksom många konstnärer med honom – tog och tar hjälp av assistenter i ateljén eller människor med olika specialkunskaper för att förverkliga sina idéer. Precis som de själva nu gjorde i sitt arbete.

Är självständighet alltid detsamma som att kunna allt själv?

Hos elever, pedagoger och assistenter från skolan väckte detta reflektionen: är självständighet alltid detsamma som att kunna allt själv? Om jag inte kan själv, men vet hur jag vill att det ska vara eller bli, censureras då mina idéer av en sådan definition av självständighet och kravet på att ”kunna själv”? Här var eleverna fria att gestalta sin idé och berättelse. Liksom i Berättelser i en väska är funktionsvariationer inte något hinder eller det centrala, när fokus är på det vi har gemensamt: att vi alla bär på en berättelse.

Utställning av lådorna

I september 2016 ställde deltagarna ut sina lådor i Stora ateljén på Konstakademin.
Nationalmuseum och Artikel 31 arrangerade en samtalskväll för pedagoger, där projektets frågeställningar diskuterades. Vi talade om vilken roll konst och skapande har och kan ha inom pedagogik, vilka möjligheter liknande samarbeten kan ge och behovet av ett nätverk för dessa frågor.

För mer information om nätverket, kontakta Lena Eriksson, chef för pedagogik på Nationalmuseum: lena.eriksson (at) nationalmuseum.se.

Berättelser i en låda - Visning av Rodin skulptur.
Samling runt skulpturen Tänkaren i Konstakademins utställning om Auguste Rodins.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content