Scroll Top
Föreningen Artikel 31

Hur vi arbetar

Senast uppdaterat 2 februari, 2021

Hur vi arbetar

Om föreningen Artikel 31’s arbete

Föreningen vill i enlighet med barnrättskonventionens artikel 31 betydligt öka barns möjligheter att påverka och fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barnkonventionen omfattar barn upp till 18 år. Föreningen vill lyfta fram barns egna frågeställningar, tankar, och perspektiv på tillvaron och låta dessa komma till uttryck på den offentliga arenan genom utställningar och andra konstnärliga aktiviteter. Vi vill undersöka möjligheterna att i praktiken manifestera och utöva rättigheten i artikel 31.

Hur vi arbetar med att integrera och göra barn delaktiga

Föreningen vill visa att det är möjligt och önskvärt att integrera och göra barn delaktiga redan på idéstadiet i kulturella projekt som vänder sig till alla åldrar. Föreningen anser att det som är angeläget för barn är angeläget för alla oavsett ålder. Artikel 31 vill skapa en omgivning som är lyhörd och tillåtande för barnets möjligheter och färdigheter att utvecklas. Ett barn ska inte begränsas av en oförstående omgivning.

Alla barn är beroende av solidariserande vuxna för reellt inflytande i frågor som påverkar deras liv och framtid. Att kunna formulera egna åsikter och kunna uttrycka dem på olika sätt genom olika språk är en läroprocess. För att det ska bli en meningsfull process krävs att vuxna visar barn tilltro till deras förmåga, tar sig tid att lyssna – och visar villighet att både finansiellt och offentligt ge plats för barns uttryck. Barn behöver få möjlighet att tala i egen sak och uttrycka sin egen verklighet. Barndomen är ett drama och ingen idyll. Den rymmer glädje, spänning, hemligheter, ensamhet, rädsla, förundran, och mycket mer.

 

→ Barnkonventionen
→ Om barnkonventionen på UNICEFs hemsida.

Barnens arbete på gång i Konstakademins ateljé

Arbete med hockeylåda i ateljén.

Ett hockeyspel är underuppbyggnad.

Hur vi arbetar för att göra barn delaktiga i projekt, Artikel 31

Barn som arbetar med sina konstverk i projektet Berättelser i en låda i ateljén på Konstakademin.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content